Privacy

Dochy Glas respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Dochy Glas, Albert I laan 48 8630 Veurne. Deze gegevens worden louter gebruikt in het kader van klantenadministratie en marketing. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Dochy Glas via post of via info @ dochyglas . be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die niet volledig of onjuist zouden zijn. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.